NOVINY Letní.Broumovsko_2013

Rok 2013 je na Broumovsku ve znamení oslav 800 let od příchodu Benediktínů do tohoto malebného kraje. Jejich příchod se datuje od předání darovací listiny krále Přemysla Otakara I. v roce 2013. Benediktíni, nejstarší mnišský řád západního křesťanství, se zasloužili o rozvoj regionu a vytvoření unikátní kulturní krajiny. Vydejte se s námi na místa, která jsou protkána zajímavou historií spjatou nejen s řádem benediktínů.